Mælkeproteiner øger livskvalitet for syge

Øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handicap

Begge tager afsæt i vores viden om, at øget livskvalitet giver øget livskraft og livsglæde. Det gør igen, at man som borger i højere grad selv tager aktivt del i hverdagen – med den hjælp, der er nødvendig fra andre. Vi følger visionen i Kommune Forfra om at velfærdsopgaverne er et fælles ansvar, og at samarbejdet sker på tværs.

Børnehospice øger familiers livskvalitet – Kristeligt Dagblad

”Lukashuset er ikke kun for det syge barns skyld, men for hele familien. Vi følte, at de tog hånd om hele familien,” fortæller Anders Andersen. Han beskriver Lukashuset som et hjemligt sted indrettet på børns præmisser og med frivillige, der bagte boller og arrangerede udflugter, som familien ikke selv kunne overskue at planlægge.

Ny App øger livskvaliteten hos unge med handicap

Og det øger deres livskvalitet? “Min fornemmeste opgave er at gøre alt for at forstå de børn og unge, vi har. Her kan den nye app hjælpe mig og mine kolleger med at give vores børn og unge en endnu større oplevelse af at blive set og hørt,” siger Anne Pedersen.

Bio-Strath øger livskvaliteten for cancerramte patienter

Et andet interessant studie foretaget med Bio-Strath gik på at måle patienternes livskvalitet, mens de var i kemoterapeutiskforløb. Kemoterapi angriber celler, der deler sig, og derfor virker den på kræftceller, som deler sig hele tiden.

Færre medicinfejl og højere livskvalitet for psykisk syge

Det øger bevidstheden om, at hvis man for eksempel får det dårligere og bliver trappet op, skal man også trappes ned igen. Og at man kan få det bedre og måske skal helt af med medicinen, fortæller leder af Grønningen Inger Marie Korsgaard.

Psykisk syge har godt af fysisk aktivitet | Sygeplejersken

Fysisk aktivitet og motion øger det psykiske og fysiske velvære hos både psykisk raske og psykisk syge. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed, forbedrer søvnen, reducerer risikoen for at udvikle eller forværre depression og forebygger livsstilssygdommene (2,5-7).

Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret

Få viden om, hvordan du øger livskvalitet for uhelbredeligt syge og døende Få indsigt i evidensbaserede metoder i symptomlindring hos døende. Bliv klogere på de sidste levedøgn – og hvordan du skal forholde dig til lidelse og død i dit arbejde.

Religion giver mening og øger sundhed og livskvalitet

Religion giver mening og øger sundhed og livskvalitet Læge og radiodoktor Carsten Vagn-Hansen siger: “Mit grundsynspunkt er, at de tre store læger er Vorherre, tiden og naturen, og det er dem, vi skal lære af.

Ny behandling af hjertesvigt forøger livskvaliteten

Tilbage til god livskvalitet; Arvelighed Hvad skal du være opmærksom på? Genoplivning Læs her alt om genoplivning og hjertestop; Livet med hjerte-kar-sygdom Det skal du være opmærksom på som patient og pårørende; Fakta om hjerte-kar-sygdomme Overblik over hjerteområdet – tal og indblik; HjerteTal Database med de seneste tal fra hjerteområdet.

[PDF]

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år

interventioner rettet mod teenagere af alvorligt syge forældre eller disses familier kan reducere risikoen for de psykiske problemer, som nogle teenagere oplever i forbindelse med en forælders livstruende sygdom. Patientgruppe Denne retningslinje omhandler familier med teenagere (13-17 år) med en kræftsyg forælder i palliativt forløb.