Selvledende medarbejdere

Hvad er selvledelse? – LederIndsigt.dk

Selvledelse er realiteten for flere og flere medarbejdere. Både i produktion, på skoler og hospitaler skabes der flere og flere selvledende teams, og videnmedarbejdere forventes i højere og højere grad at lede sig selv. Men evnen til at lede sig selv, er ikke noget vi er født med.

Ledelse af selv-ledende medarbejdere – lederweb.dk

At lede selvledende medarbejdere kræver rigtig god selvindsigt for at forholde sig til en lederrolle, der skaber det rette motiverende arbejdsmiljø – hvor selvledelse kan udvikles og udfolde sig i takt med, at såvel ledere som medarbejdere skaber nye resultater og oplever anderledes lærende relationer.

Selvledelse – Ledelse af selvledende medarbejdere – Kurser

Selvledelse – Ledelse af selvledende medarbejdere. Præstationer forbedres, når man har indflydelse på eget arbejde og man skal kunne lede sig selv for at kunne lede andre.

4/4(6)

Selvledende medarbejdere efterspørger mere ledelse – ftf.dk

Selvledende medarbejdere er resistente over for ledelse. De kan lede sig selv, og derfor er der plads til at skære i ledelseslaget. Nej, nej og atter nej. Det er tid til at aflive myter om selvledelse, mener et hold forskere fra CBS, der har undersøgt, hvordan selvledende medarbejdere ledes bedst.

Selvledende medarbejdere – PS4

Selvledende medarbejdere. At udfordre vanens magt. Selvledelse handler om at sætte sig i førersædet af sit liv. I bogstaveligste forstand at flytte sig ind midt på scenen i sit eget liv og anskue det derfra. Ikke som tilskuer eller gæst, men som den performer der får tingene til at ske på scenen.

[PDF]

Den selvledende medarbejder – PS4

Dette koncept indeholder værktøjer, som sikrer grundlaget for selvledende medarbejdere. Herudover kommer, at den deltagende leder bevidstgør sig om, at han/hun ikke skal lede det daglige arbejde, for det gør medarbejderne nemlig selv.

5 fokusområder i selvledelse for virtuelle medarbejdere

At være en selvledende organisation, der arbejder virtuelt, stiller store krav til den enkelte. Videns-arbejderen må lokalt, på sin lokation, kunne håndtere kompleksiteten i det horisontale og …

Selvledelse – LederIndsigt.dk

Er du klar til at lade dine medarbejdere være selvledende? Det kræver god ledelse at lede selvledende medarbejdere. De har brug for ledere, der kan tænke personaleledelse og strategisk …

[PDF]

Forskning og ny viden – CBS

selvledende medarbejdere? Arbejdsdagene er travle, og der dukker hele tiden nye mails, møder og projekter op. 37 procent af djøferne oplever eksem-pelvis, at de kun i mindre grad eller slet ik-ke kan styre mængden af arbejdsopgaver. ”Det er et grundvilkår, at der …

Selvledelse – Wikipedia, den frie encyklopædi

For at selvledelse kan lykkes forudsætter det, at medarbejderne frivilligt ønsker at være selvledende og at de føler, at der er noget i det for dem. Tilgengæld åbner selvledelse for, at det er hele medarbejderens “selv”, der kan ledes, og dermed indgå i organisationens værdiskabelse.

Definitioner ·