Tiltrængt reform af lærlingeuddannelsen

Tiltrængt reform af lærlingeuddannelsen – Debatindlæg – Debat

Når man får omlagt lærlingeuddannelsen til en egentlig faglig uddannelse, som der kan bygges videre på bagefter, burde der hermed være skabt et attraktivt alternativ til en gymnasieuddannelse, som har fået et for stort omfang i Danmark af mangel på attraktive alternativer.

Godt V-forslag – Leder – Debat – jyllands-posten.dk

Venstres forslag vil være en tiltrængt styrkelse af erhvervsuddannelserne og kan måske endda gribe nogle af dem, som aldrig får en ungdomsuddannelse.

[PDF]

Erhvervsuddannelses- reformer i de nordiske har forsket i

en gennemgående model for reform af og genoplivning af lærlingeuddannelsen. Lærlingeuddannelsen viste sig at vær e den sikr este måde til at opnå den fornødne arbejdserfaring efter skolen. Den nye lærlingeuddannelseslov af 1980 (lov om fagopplæring) harmoniserede

Myter og misforståelser: Forstå erhvervsfremmereformen på

Direktør Kent Damsgaard, DI, opfordrer folketingets partier til at arbejde sammen om en tiltrængt reform af erhvervsfremmesystemet. Marie Victoria Nedergaard

Regeringens udspil til Energipolitikken 2020-2030

Der skal ske en reform af afgiftssystemet, så det bliver mere enkelt og sektorneutralt. Den store forskel på afgiftsbelastningen af erhvervslivet skal ophøre og erstattes af et ensartet afgiftssystem, hvor energiafgifterne for erhvervslivet harmoniseres på EU’s minimumsniveau, som …

Lær af Macron: Frankrigs præsident tør tale visioner og reform

 ·

Lær af Macron: Frankrigs præsident tør tale visioner og reform Med sin valgsejr beviste den franske præsident, at vælgerne faktisk godt tør satse på fremsynede politikere, der ikke taler om trusler udefra, men ser muligheder, og som forsøger at tale EU op snarere end ned.

tiltrængt – engelsk oversættelse – bab.la dansk-engelsk ordbog

Danish Kommissionen opfordrede til en gennemgribende og tiltrængt reform af den fælles fiskeripolitik.

[PDF]

Tiltrængt reform på trapperne – Langsted

domstolsreform. En reform, der vil betyde færre og derfor betydeligt større politi- og retskredse, med alle de muligheder dette giver for bl.a. fleksibilitet, indførelse af ny teknologi og opbygning af kompetencer i en skala, der ikke er mulig under den nuværende kredsinddeling.