?ret — Den Danske Ordbog

ordnet.dk

 ·

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Den Danske Ordbog | Gyldendal – Den Store Danske

Den Danske Ordbog, DDO, ordbog i seks bind over moderne dansk. Værket, der udkom i bogform 2003-05, blev udarbejdet på videnskabelig grund af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og finansieret af Carlsbergfondet og staten.

Ordbogen.com – Danmarks største online ordbog.

Vores Sprogcenter føjer dagligt nye ord til denne ordbog ud fra registrerede søgninger og brugerhenvendelser.

Søg i ordbogen | Den Danske Online Ordbog er en gratis

Den Danske Online Ordbog er en gratis dansk netordbog med fonetisk søgning

Den Danske Betydningsordbog – Danmarks største online ordbog.

Den Danske Netordbog er en yderst omfattende ordbog med mere end 117.573 forskellige opslagsord og en lang række oplysninger, herunder grammatik, betydning, synonym (ord med samme betydning), antonym (ord med modsat betydning), orddannelse (i hvilke andre ord det pågældende ord er en del af), kollokationer (ordforbindelser), idiomer (fast udtryk med en særlig betydning) og ordsprog og citater.

ret – engelsk oversættelse – bab.la dansk-engelsk ordbog

Oversættelse for ‘ret’ i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser.

Det danske sprog bliver 10.000 ord rigere | Videnskab.dk

DSL digitaliserede den Danske Ordbog i slutningen af 00’erne. Siden har den været gratis tilgængelig på ordnet.dk. Digitaliseringen har gjort det muligt for selskabet at føje ord til, uden at gamle bliver slettet.

pylret — sproget.dk

Ordbog over det danske Sprog BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning. pylret, adj. ( til Pylr 3 og (part. til) pylre; dagl.

ret | Gyldendal – Den Store Danske

ret, Ordet har på dansk (og tysk, Recht) mange helt eller delvis uafhængige betydninger. Begrebet ret skal her kun omtales i den normative betydning, dvs. når det bruges i vurdering eller til regulering af menneskelivets sociale sider. I daglig tale er det brugt på mange måder, ligesom det er et centralt begreb i fx etik, moralfilosofi, politik, politisk filosofi, retsvæsen og retsvidenskab.

Dansk Sprognævn

Vores hovedopgaver Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.