Placering af overskudslikviditet

Placering af overskudslikviditet – Specialiseret rådgivning

Placering af overskudslikviditet Har din virksomhed overskudslikviditet, der ikke på kort sigt skal investeres i nye markeder, produktudvikling eller andet, skal …

Overskudslikviditet | Møns Bank – moensbank.dk

Vores formuerådgivere vil i tæt dialog med dig finde den optimale placering af pengene, hvor afkast og risiko tilpasses lige netop din risikoprofil og investeringshorisont. Kontakt os , …

Placering af overskudslikviditet – Amino.dk

Kapitalen skal være relativ likvid, i det den er reserveret til opkøb af konkurrerende virksomhed (når/hvis muligheden opstår), og den skal placeres i “sikre” papirer. Jeg forestiller mig umiddelbart 10-15 forskellige investeringsforeninger á kr. 100.000.

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af

Den konkrete fremtidige ramme for placering af overskudslikviditet fastlægges til, at minimum 75 pct. Skal placeres i Danske obligationer og samlet set op til 20 pct. kan placeres i andre aktiver som Aktier og Globale obligationer. Således er der i rammen taget hensyn til at sikre en balance mellem højere risiko og et højere forventet afkast.

Placeringsguiden – nykredit.dk

Har virksomheden overskudslikviditet? I Nykredit er der mange muligheder for en effektiv placering af midlerne, både på kort og på længere sigt.

Forventet stigning i handelsvolumen og komprimering af

Der er stort behov for placering af overskudslikviditet. Passive placeringsmuligheder i obligationer og aktier tilbyder imidlertid enten meget lave afkast eller er betydeligt risikofyldte, blandt andet synliggjort ved de store kursfald, som har præget aktiemarkederne i den seneste tid.

Jesper Olesen – Partner/Rådgiver HD (r) – Finansoptimering

 ·

Dybdegående rådgivning omkring virksomhedsøkonomi er et fokusområde, herunder finansiering (virksomhedens balancesammensætning) samt optimering af den løbende drift.

Titel: Partner/Rådgiver HD (r)

Finansiel rådgivning til virksomheder | Haamann A/S

Sikkerhed for statsautoriseret revision af høj kvalitet. Vi er medlem af Danske Revisorer FSR. Det sikrer dig som kunde, at vi altid er opdaterede, og at vi lever op til internationale standarder om kvalitetsstyring, revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

[PDF]

9. Godkendelse af finansiel styringspolitik for

Side 19 af 28 Åbent Referat 9. Godkendelse af finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal godkende en opdateret finansiel styringspolitik for Ho‐ vedstadens Beredskab, der beskriver de overordnede retningslinjer for li‐ kviditetsstyring og placering af overskudslikviditet.

Læger og tandlæger – Landbobanken.dk

Vores erfaring med finansiering af praksis kan komme dig til gode. Praksisfinansiering håndteres af vores specialafdeling, der – udover at rådgive om de specifikke problemstillinger i praksis – tillige kan være behjælpelige med privat bil- og boligfinansiering, placering af overskudslikviditet og meget mere.