Øvelse 6: Formidling

Øvelse 6: Formidling | VG3

Tjek listen: Sørg for at vide en masse – sæt dig grundigt ind i emnet. Du skal vide mere end du fortæller. Hvem er målgruppen? Er det dine klassekammerater, forældre eller måske eleverne fra mindre klasser.

Formidling | VG3

Formidling betyder at fortælle om sit projekt. Det kan gøres i aviser, tidsskrifter, på hjemmesider, rapporter, foldere, film, foredrag….. Formålet med formidling kan være mange.

Øvelse – formidling af idéerne | Innovisning

I denne øvelse skal en gruppe af eleverne udgøre et rejsehold, der rejser rundt til grupperne og hører deres elevatortale. Hver elev eller gruppe skal på højst 2 minutter beskrive deres idé for rejseholdet.

[PDF]

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK – bio.ku.dk

6 FREMGANGSMÅDE DATABEHANDLING For hver CENTA koncentration afbildes A405 som funktion af tiden i minutter. Herefter bestemmes initialhastighederne for reaktionen i første omgang som hældningen. Initialhastighederne omregnes nu fra A405/min til μM/min vha. ekstinktionskoefficienten ε for CENTA ved 405 nm (6.400 M-1 cm-1).

[PDF]

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

3 FORMÅL OG BAGGRUND PROTEINOPRENSNING Efter proteinet er blevet overudtrykt i bakteriecellen, skal det adskilles fra resten af bakteriens proteiner, membraner og organeller, dvs. proteinet skal isoleres.

[PDF]

Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING _____ 6 Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forsk-ningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis og et eget realiseret formidlingsprojekt.

[PDF]

Forskningsprojekt og akademisk formidling 2 – ITU

Forskningsprojekt og akademisk formidling Lektion 2, s 6 + Forskningsprojekt og akademisk formidling Lektion 2, s 7 + Designing and Writing an Account Forskningsprojekt og akademisk formidling Lektion 2, s 8 Introduktion til øvelse Forskningsprojekt og akademisk formidling Lektion 2, s 32 . Title: BFAF lektion 02 om at vælge

[PDF]

Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING _____ 4 har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6 Uddannelsens struktur Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge indeholder tre uddannelsesretninger in-den for kunstformidling.

Øvelse 6 – danskherognu.dk

Øvelse 6. bor Peter? Han bor i København. længe har Peter boet i Danmark? Peter har boet Danmark i 6 måneder. har Maria fri? Hun har fri kl. 14. gammel er Peter? Han er 37 år. er Maria gift med? Hun er gift med Søren. er Søren ikke på arbejde? Han har fri i dag. hedder din mand? Han hedder Søren.

Mundtlig formidling – AU Studypedia

Mundtlig formidling indebærer ofte nervøsitet. Du kan selv lære at forstå og håndtere din nervøsitet.