MEDindflydelse // Region Syddanmark

MEDindflydelse // Region Syddanmark

Tillidsrepræsentant-aftale for Region Syddanmark (pdf.) Rammer for arbejdet med medindflydelse. De overordnede rammer for MED-samarbejdet er fastlagt i MED-håndbogen. MED-Håndbogen, Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne (pdf.) Med afsæt i den centrale rammeaftale er der i Region Syddanmark udarbejdet en lokalaftale.

MED-håndbog – rammeaftale // Region Syddanmark HR-Portal

Log på Region Syddanmarks Koncern intranet Information om uddannelser Ledte du efter information om vores uddannelser, kan det findes på Region Syddanmark hjemmeside.

[PDF]

Introduktion til – regionsyddanmark.dk

Med afsæt i den centrale rammeaftale om medindflydelse og med-bestemmelse er der i Region Syddanmark udarbejdet en lokalaftale. Lokalaftalen tager afsæt i at tillid og samarbejde er nøglebegreber for at skabe en fælles velfungerende og udviklingsorienteret arbejds-plads. Et godt samarbejde bygger på at udvise ordentlighed overfor hinanden.

Personaleforhold // Region Syddanmark

Forside Om Region Syddanmark Job og uddannelse Region Syddanmark som arbejdsplads Personaleforhold Personaleforhold At medarbejderne er glade for at gå på arbejde og at endnu flere har lyst til at arbejde sammen med os er vigtigt for os som arbejdsplads.

MED-systemet i Region Syddanmark – medindflydelse

Arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse er nedfældet i en lokalaftale i Region Syddanmark. Lokalaftalen tager afsæt i regionens værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger, vækst i fagligheden og rum til fornyelse og begejstring.

[PDF]

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og

Særligt i Region Syddanmark: Medindflydelse Medindflydelse defineres som ledelsens beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Ved medindflydelse har medarbejder-repræsentanter mulighed for gennem drøftelser, forslag og argumenter at

[PDF]

vFFFFF Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og

3 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark I Region Syddanmark ønsker vi at leve op til de mange forventninger, som vores organisation mødes af

Kontorelev i regionshuset // Region Syddanmark

Du kan også finde mere information om, hvordan det er at være ansat i Region Syddanmark. Læs om de generelle personaleforhold i Region Syddanmark Uddannelsens opbygning. Forudsætningen for en elevplads er, at du har taget et grundforløb til kontoruddannelsen.

Medarbejderpolitikker // Region Syddanmark

MEDindflydelse Personaleforhold I Region Syddanmark mener vi, at det er med til at skabe værdi for regionen og vores samfund, når regionens ansatte deltager i den offentlige debat. Det bidrager til at frembringe nuancerne og højne det faglige niveau i debatten.