Hvis du bor i Sorø Kommune og ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på.

Hvis du bor i Sorø Kommune og ønsker, at dit barn skifter

Hvis du bor i Sorø Kommune og ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, som du vil indskrive dit barn på. Dit barn kan dog kun blive indskrevet, hvis der er plads på den ønskede skole.

Skoleskift | Roskilde Kommune

Ønsker du at indskrive dit barn i sommerferien, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på. Skriv gerne en mail til skolen om, at du som tilflytter ønsker at blive kontaktet. Du vil så blive kontaktet af skolen inden skolestart.

Indskrivning til skolestart – borger.dk

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn …

[PDF]

Information om skoleindskrivning Kom hurtigt i gang

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole end distrikts- skolen, kan du søge om det. Dit ønsket vil blive imødekommet, hvis der er mindre end 24 elever i børnehaveklassen på den ønskede skole.

Skifte skole – Aalborg Kommune

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte til en anden folkeskole i kommunen, skal du henvende dig til barnets nuværende skole. For at det kan lade sig gøre, skal der være plads til dit barn i en klasse på den skole, som du ønsker at flytte dit barn til.

Skolestart – Naestved.dk

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn …

Skriv op til vuggestue og dagpleje – kk.dk

Du skal henvende dig til den pågældende kommunes pladsanvisning, og dit barn opskrives efter de regler, der gælder i den kommune, hvor dit barn skrives på venteliste. Københavns Kommune har netop lavet en aftale i oktober 2018 med Frederiksberg kommune, som har åbnet deres ventelister for børn fra Københavns Kommune.

Venteliste til vuggestue og dagpleje – Københavns Kommune

Som tilflytter til kommunen kan du skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser (hvis der fortsat er en reserveret plads ledig på ventelisten til den pågældende institution) og en anden venteliste til dagpleje eller vuggestue efter de almindelige regler.

Oftest stillede spørgsmål om Digital Post – borger.dk

Første gang dit barn skal logge ind i Digital Post, kan du guide dit barn og hjælpe med at få opsat SMS- eller mailadvisering, således at dit barn får besked hver gang der er ny post i den …

Alle selvbetjeningsløsninger | Sønderborg Kommune

Hvis du ønsker at søge om fritagelse fra Digital Post, skal du henvende dig personligt i Borgerservice, hvor du skal udfylde og underskrive en blanketten, som du finder via linket ovenfor. Husk: Medbring gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.