skat.dk: Tilskud til fredet gods have

skat.dk: Tilskud til fredet gods have

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

skat.dk: Tilskud til istandsættelse af fredet gods have

Anmodning om skattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 2. A har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på 5,25 mill. kr. fra fond til istandsættelse af Gods Park og Have.

At eje et fredet hus – Historiske Huse

Der er også mulighed for offentlige og private tilskud til istandsættelse af en fredet bygning. Læs mere under økonomi . På en fredet bygning kan der være helt særlige forhold, der gør det sikrest at bruge en professionel rådgiver med speciale inden for historiske huse.

TAX.DK skat & afgift: Indtægter på fredede og

Tilskud til renovering af haven på et gods. Kulturarvsstyrelsen havde givet tilskud til en fredet pavillon og amtet havde givet tilskud til renovering af haven. Betingelsen om, at det offentlige støttede samme bygningsarbejde, var opfyldt. Tilskuddet var skattefrit.

Fonde – Historiske Huse

Ifølge ligningsloven er private tilskud til bygningsforbedring på en fredet eller bevaringsværdig bygning som hovedregel skattefri, hvis man enten har modtaget eller kunne have modtaget offentligt støtte eller tilskud i forbindelse med bygningsforbedringer.

Ejer du et bevaringsværdigt eller fredet hus? – Stevns Netavis

Det er en god idé at søge om tilskud samtidig med ansøgning om tilladelse til bygningsarbejder. Tilskuddet gives ud fra en konkret vurdering af det enkelte projekt. Beløbets størrelse afhænger af bygningens fredningsværdier og af, hvordan projektet understøtter eller forstærker disse værdier.

TAX.DK skat & afgift: Fredede ejendomme

Et tilskud til parken på et gods var skattefrit, idet Skatterådet fandt, at betingelsen om, at det offentlige støttede samme bygningsarbejde var opfyldt, idet Kulturarvstyrelsen havde givet tilskud til fredet pavillion og amtet havde givet tilskud til renovering af haven, jf.

SKATM-2008-26-17. Tilskud fra fond – landbrugsinfo.dk

 ·

Skattefrit tilskud fra fond til vedligeholdelse af park og have, hvor godsets hovedbygning var fredet.