Mindeord for Charlotte Palludan

Mindeord for Charlotte Palludan – edu.au.dk

Mindeord for Charlotte Palludan Den 13. februar 2017 døde lektor og tillidsrepræsentant Charlotte Palludan ved DPU, Aarhus Universitet efter et kortvarigt sygdomsforløb. Tabet af Charlotte for DPU såvel som for fakultet ARTS er stort og sorgfuldt.

Mindeord for Charlotte Palludan – arts.au.dk

Mindeord for Charlotte Palludan Den 13. februar 2017 døde lektor og tillidsrepræsentant Charlotte Palludan ved DPU, Aarhus Universitet efter et kortvarigt sygdomsforløb. Tabet af Charlotte for DPU såvel som for fakultet ARTS er stort og sorgfuldt.

Mindeord for Charlotte Palludan – DPU-medarbejderportal

Mindeord for Charlotte Palludan Den 13. februar 2017 døde lektor og tillidsrepræsentant Charlotte Palludan ved DPU, Aarhus Universitet efter et kortvarigt sygdomsforløb. Tabet af Charlotte for DPU såvel som for fakultet ARTS er stort og sorgfuldt.

Mindeord: Hun var altid tillidsrepræsentant – Magisterbladet

Mindeord: Hun var altid tillidsrepræsentant. Charlotte Palludan oplevede selv, at hun altid har været tillidsmand. Og det var værdsat. ”Der er kolleger, som føler en stor og livslang taknemmelighed for hendes konkrete arbejde”, lød det bl.a. i indstillingen, da hun I 2013 fik DM’s pris som årets tillidsrepræsentant.

Charlotte Palludan, DPU on Vimeo

 · Klicken, um auf Bing anzusehen1:42

Mar 10, 2011 · Charlotte Palludan, DPU er lektor og tillidsrepræsentant. Charlotte Palludan mener ikke at der ligger en reel faglig dialog til grund for at flytte omkring…

Autor: Aarhus Universitet

Nyheder – arts.au.dk

Mindeord for Charlotte Palludan Den 13. februar 2017 døde lektor og tillidsrepræsentant Charlotte Palludan ved DPU, Aarhus Universitet efter et kortvarigt sygdomsforløb. Tabet af Charlotte for DPU såvel som for fakultet ARTS er stort og sorgfuldt.

Charlotte Palludan er død Det er med – bjarnewandresen

Charlotte Palludan er død Det er med stor sorg, at jeg her til morgen fik at vide, at Charlotte Palludan er død efter et kort og meget aggressivt kræftforløb. Hendes forskning og bøger havde afsæt i barnet, forældrene eller hvem der var hendes fokus.

Hun var altid tillidsrepræsentant – Magisterbladet

MINDEORD af Camilla Gregersen, formand for DM, Leif Søndergaard, afgående formand for DM’s universitetslærere og Ingrid Stage, tidligere DM-formand Det er med stor sorg, at vi skriver mindeord om vores gode ven og kollega, tillidsrepræsentant, HB- og FU-medlem Charlotte Palludan…

[PDF]

AARHUS UNIVERSITET – medarbejdere.au.dk

te med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udval-get holdt et minuts stilhed. 2. Godkendt referat til orientering (er godkendt pr. mail) Godkendt Punkter til orientering . 3. Opsamling på MUS/GRUS samt kompetenceudvikling herunder fordeling af kompetencefonds-midler .

Måder at tale på – Charlotte Palludan | bibliotek.dk

Charlotte Palludan, Vibeke Bye Jensen. I børnehaven er to sprogtoner dominerende: undervisningstonen, som hovedsageligt benyttes når pædagoger vil lære børn noget, og udvekslingstonen, som bruges når børnene er samtalepartner for pædagogerne.