Indeholder vores gulv asbest? Og hvordan kan det fjernes?

Indeholder vores gulv asbest? Og hvordan kan det fjernes?

Det er meget sandsynligt at jeres gulv fra engang i 50’erne indeholder asbest. Arbejdstilsynet skriver at Magnesit kan indeholde op til 30% asbest og i stort omfang er anvendt som Fugefri, slidstærk gulvbelægning i fx badeværelser fra omkring 1920 til 1980, dog især fra 1930 til 1970.

Asbest i boliger – Bolius – Boligejernes Videncenter

Når du skal undersøge, om din bolig indeholder asbest, er det en god hjælp at kigge på, hvor boligen er opført, og hvornår den eventuelt er blevet renoveret. Det kan være med til at give et praj om, hvorvidt dele af boligen kan risikere at indeholde asbest.

Skal asbesten fjernes eller indkapsles? – indeklimaportalen.dk

Det kan være en vanskelig opgave for arbejdsgiveren at sikre, at de håndteres korrekt. Det skyldes, at man ofte har meget forskellige håndværkere til at løse små og store opgaver i relation til lofter og beklædning. Dertil kommer, at det kan være meget vanskeligt at se på et loft, at det indeholder asbest.

Asbest – Undersøgelse, analyse og rådgivning – Eurofins

Det er vanskeligt at skabe sig et overblik over, hvilke materialer, der indeholder asbest. Dette skyldes blandt andet den store mængde af produkter, hvor asbest er anvendt. Flere af disse produkter findes i udgaver med og uden asbest. Det er ofte nødvendigt at foretage en detaljeret undersøgelse af materialet for at afgøre, om det indeholder asbest. Eurofins tilbyder materialekontrol.

[PDF]

Asbest fjernes effektivt og sikkert – kingo.biz

Hvordan finder jeg ud af, hvor der er asbest? • Ved prøvetagning og efterfølgende asbestanalyse kan det konstateres, om der er asbest i området. • Kingo tilbyder at give instruktion i prøvetagning og leverer også ”asbest-kit” med værktøj, instruktion og tilbehør til prøvetagning. • Asbest-analyser udføres af et uafhængigt laboratorium fra dag til dag.

Asbest i byggeriet – Kursuskategorier – Molio

Det har afstedkommet store problemer ifm. renovering af idrætshaller, skoler, daginstitutioner, i S-togene mv og det har givet stor mediestorm og debat. Imidlertid findes der stadig rigtigt mange skoler, haller, institutioner, anlæg og ejendomme, hvor asbest kan udgøre en sundhedsrisiko og derfor kalder på handling. Især nu, hvor der virkelig renoveres og hvor problemerne kommer frem.

Tekstiler – I villaer og lignende bygninger : asbest-huset.dk

Skal du reparere eller udskifte gamle gulv- og trappebelægninger, som kan indeholde asbest? Fx magnesitgulve i køkkener og kældre eller belægninger på trapper. Her kan du læse mere om asbest i disse bygningsdele, samt hvilke forholdsregler du skal tage, for …

Asbest – At-vejledning C.2.2 – Arbejdstilsynet

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter).