Gå-hjem-møde om erfaringerne fra udvikling af app til Kforum

Et fagligt forum og metodenetværk for dig, der arbejder

I Kvalnet fokuserer vi på udvikling og anvendelse af kvalitative metoder. Vi diskuterer nye måder og metoder til undersøgelse af menneskers adfærd og virkelighed, sammenholder nuværende anvendte metoder og taler om fordele og ulemper ved metoderne i praksis.

Forretningsmodeller – Gå-hjem-møde – SlideShare

Der er meget at hente ved at afdække mulighederne for forbedringer af nuværende eller udvikling af nye produkter og serviceydelser. Denne præsentation er fra vores Gå-Hjem-møder om Forretningsmodeller

Gå hjem-møde om persondataforordningen – Den nye

Gå hjem-møde om persondataforordningen. DEAS afholdt i april og maj en række gå hjem-møder for vores foreningskunder. Download vores præsentation fra mødet her.

Gå-hjem-møde om omstilling på det sociale område | UCC

Kom og få et fagligt oplæg fra UCC’s forskningsafdeling og hør erfaringerne fra UCCs eksperter med at understøtte omstillingen. UCC samarbejder med flere kommuner om at omsætte perspektiver i den svenske model til konkret praksis og kompetenceløft.

Udvikling af en opsporingsmodel – og erfaringerne med

Hvordan finder vi de udsatte børn i tide? Opsporingsmodellen og erfaringerne med denne Gå hjem møde 19 august Jill Mehlbye KORA Jill Mehlbye, KORA 1 Udvikling af en opsporingsmodel – og erfaringerne med denne Modellen er udarbejdet på initiativ af Socialstyrelsen I samarbejde med Haderslev, Viborg, Norddjurs, Vordingborg og Assens Kommuner UdviklingsForum og EVA Rambøll …

Benjamin Client Media skifter navn – Bureaubiz

Den klassiske client media-afdeling Benjamin Client Media sadler nu om og bliver til contentbureauet Benjamin_Creative. Som resultat af et gennemgribende strategi- og rebranding-forløb skifter Benjamin Client Media nu navn til Benjamin_Creative.

[PDF]

Temaevaluering af den danske strukturfondsindsats 2007

Incitamenter for at søge om tilskud fra Socialfonden til projekter under vækstkilden menneskelige Temaevaluering af den danske strukturfondsindsats 2007-2013 – ”Udvikling af menneskelige ressourcer” Temaevaluering af den danske strukturfondsindsats 2007-2013 – ”Udvikling af menneskelige ressourcer”

Sprint: Løb dig til bedre idéer – kommunikationsforum.dk

Tilgangen bygger på velkendte greb fra designdrevet udvikling, hvor du bruger visuelle redskaber og prototyper til at teste dig frem til, om idéen virker, mens du udvikler den. Tag med til K-dag 10. oktober 2017 og lær, hvordan du lynhurtigt rykker på dine ideer med sprintmetoden.

Udvikling – innobyg.dk

Vi må af hensyn til vækst og produktivitet – og global konkurrence – være meget bedre til at fremme innovation og udvikling og vise eksempler på, at vi magter at skabe en effektiv sammenhæng mellem forskning og udviklingen i byggeerhvervets virksomheder.

Sprint: Løb dig til bedre idéer | Dansk Design Center

SKAT sprinter i dag på alt fra udvikling af en digital blanket til, hvordan der skal kommunikeres til specifikke målgrupper. Andre artikler om designmetoder på Kforum: Runa Sabroe & Stine Schulze. om Der findes også en App til at arbejde med designsprint.