Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Tilladelsesordning for varebiler).

L 234 – 2017-18 (oversigt): Forslag til lov om ændring af

L 234 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Tilladelsesordning for varebiler). Formålet med forslaget er at etablere en national tilladelsesordning for varebiler eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger 2.000 kg, men ikke 3.500 kg, og som udfører godskørsel for fremmed regning med gods med en samlet vægt på mere

Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2018. Forslag. til. Lov om ændring af lov om godskørsel (Tilladelsesordning for varebiler) § 1

Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel

Det er hensigten, at de vejledende bødesatser for overtrædelser af godskørselslovgivningen, som fremgår af bilag 2 til L 58 (folketingsåret 2013-14) om forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel, også vil gælde for varebilsområdet.

[PDF]

Lov om ændring af lov om godskørsel – ft.dk

Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel (Tilladelsesordning for varebiler) § 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, § 1 i lov

Høringsdetaljer – Høringsportalen

Officiel titel Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel (tilladelsesordning for varebiler) Beskrivelse Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for godskørsel for fremmed regning i varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg, som fragter gods, der …

[PDF]

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 225: Forslag til lov

2 Mandag den 4. juni 2018 (D) 11) 3. behandling af lovforslag nr. L 189: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af krave-ne i beløbsordningen).

[PDF]

Høring over forslag til lov om ændring af godskørselsloven

[email protected] JHS/JHS Side 1/3 Deres ref. 2016-5212 Transport-, Bygge- og Boligministeriet 9. marts 2018 Høring over forslag til lov om ændring af godskørselsloven (tilladelsesord-

[PDF]

kebistand). Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgas-forsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende (Tilladelsesordning for varebiler). Af Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Henning Hyllested (EL) og Karsten Hønge (SF).

Oversigt over alle lovforslag – Folketingsbilag

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren m.v.).

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Skatteministeren nedsatte i september 2007 en arbejdsgruppe om privat og erhvervsmæssig kørsel i varebiler. Af arbejdsgruppens kommissorium fremgår det, at arbejdsgruppen bl.a. skal komme med forslag til justeringer af gældende regler for privat benyttelse af varebiler, som gør reglerne lettere at anvende og mere